Състоянието на домакинствата в САЩ нараства до 136,9 трлн. долара