Измамници са откраднали може би половината от помощите за безработица, отпуснати в САЩ