Норвегия отмени карантината за българските граждани