Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ продължава да се стопява