По Северното черноморие 5000 чужденци на работа в туризма, в страната около 20 000