139 деца в Панагюрище са класирани по първо желание в първи клас