Китайският парламент прие Закон против чуждестранни санкции