Британският оператор BT Group има нов най-голям акционер