Анкетно проучване сред великотърновци за развитието през следващите 7 г.