ЕЦБ повиши значително прогнозите за за икономически растеж за 2021 и 2022 г.