Със заповед са определени местата за поставяне на агитационните материали