Държавата гарантира кредитите на студенти и докторанти с до 40 млн. лв.