Обща стачка в частния и в публичния сектор на Гърция