ЕЦБ запази лихвите и стимулиращата парична политика