Науката вече е водещият фактор в развитието на икономиката - Общество и политика