ЦИК: 45231 за заявленията за гласуване в чужбина, Великобритания с два пъти по-малко от Турция