Заради ограниченията преди година търговията на дребно през април скача значително