Как се формира заплащането на програмистите в Германия в сравнение с България?