Над 80% от купувачите на ваканционни имоти са българи