Пенсионирането на проф. Кантарджиев е законно, смята Ангел Кунчев