Георги Марков: Не трябваше да признаваме изборите за ВНС на 10 юни 1990 г.