Защо мозъкът ни обича да фантазира в будно състояние и покой