Над 30 часа продължава издирването на изчезналия пилот