Политическите партии ще представят визията си за децата на дебат „Всяко дете е БЕЗценно“