"ДФ ОББ Платинум Облигации" е придобил най-много акции от "Син Карс Индъстри"