Във ВКС образуваха тълкувателно дело по въпроси, свързани с изпълнителното производство