Двоен скок на жертвите на катастрофи у нас за месец