Биоразнообразие: ЕП иска задължителни цели за защита на дивата природа и хората