Главният прокурор ще изчаква до последния момент накъде "ще задуха вятърът"