Зам.-министър на правосъдието: Имало е въздействие върху длъжностни лица в Агенцията по вписвания