Трябва спешно да се търсят устойчиви решения за проблемите в енергетиката - Управление и бизнес