Президентът: Подкрепяме европейската интеграция на Северна Македония