България очаква устойчиви резултати за добросъседски отношения