"Сирма" ще проведе ОСА и чрез онлайн платформата на Централен депозитар