„Прас прес“: Не искаме Кошлуков вече да е герой на нашите карикатури