Румен Попов е избран от Прокурорската колегия на ВСС за заместник-апелативен прокурор на Пловдив