Депото за твърди битови отпадъци в Монтана функционира правилно