Ясен Петров: Само можем да извлечем поуки от всички тези мачове и да вървим напред