А1 предлага компенсация на всички засегнати от аварията вчера