Райна Кабаиванска с XXI Мeждународен майсторски клас в Нов български университет