Община Пловдив събира мнения на гражданите и заинтересованите страни във връзка с подготовката на ПИPO