Министерството на правосъдието подхваща шефовете в Агенцията по вписванията