Романът „Учителка на новото време“ разказва за живота на знаменитата Мария Монтесори