Външна намеса! НЛО изключвали ядрени оръжия на САЩ и включвали на други страни