Икономистът, който обяви инфлацията за мъртва, сега очаква завръщането ѝ