Трети ден колеги на проф. Кантарджиев протестират с искане да бъде възстановен на поста