Трети ден продължава протестът в защита на Тодор Кантарджиев