Пламен Киров за списъка на евентуално свързани лица: Правителството се движи на ръба