Какво препоръчва Сам Зел като хедж срещу инфлацията?