САЩ ще направят всичко възможно, за да увеличат дела си в световното производство на полупроводникови компоненти